+ د تقلب کانتر استریک 1.6 و 1.9


برای فعال کردن کد های این بازی در حین بازی کلید ~ را فشار دهید

 

سپس در منوی ظاهر شده تایپ کنیداین sv_cheats 1 را توجه:بین عدد ?و sv_cheats یک بار space

 

بزنید و سپس enter بزنید و بعد هر یک از کدهای زیر را جداگانه تایپ کنید و دوباره enter بزنید.

پاشیدن خون از خود <=====================================> IMPULSE102

 

ضد ضربه <==============================================> GOD

 

پرواز کردن <===============================================>FLY

 

رد شدن از در <==========================================> NOCLIP

 

نا پدید شدن <========================================> NOTARGET

 

تمام مهمات<========================================> IMPULSE 101

 

میتونید پشت دیوارهارو با اون ببینید. <============================> mat_fillrate 1

 

دست راست تفنگ دست چپ چاقو <==========================> cl_righthand -2

 

آتشین شدن جلوی اسلحه <====================================> INTERP

 

محو شدن (عدد پیشفرض 10هستش) <====================> sv_airaccelerate -100

 

خون بیشتر میپاشه <===============================> cl_gaitestimation 0/1

 

حرکت سریع به جلو (عدد رو میتونید تغییر بدین) <================> cl_forwardspeed 999

 

حرکت به عقب (عدد رو میتونید تغییر بدین) <==================> cl_backwardspeed 999

 

حرکت به چپ و راست (عدد رو میتونید تغییر بدین) <=================> cl_sidespeed 999

 

رد شدن از دیوار <==========================================> noclip

 

نشانه گیری اتوماتیک <=======================================> sv_aim

 

زیاد کردن جون <=================================> MP_MIRRORDAMAGE

 

عوض کردن سریع تفنگ <===============================> hud_fastswitch 1

 

گرفتن اصلحه در درست راست <=============================> cl_righthand 1

 

رمز پول کامل <========================================> impulse 101

 

دیدن جمجمه <========================================> impulse 102

 

دستگاه مجزا 1 <=======================================> net_graph 1

 

دستگاه مجزا 2 <=======================================> net_graph 2

 

حرکت سریع ( کلید Space به همراه ( اس ) <===========> SV_AIRACCELERATE -100

 

سیاه کردن محیط با گلوله <=================================> r_lightmap 1

 

یه خط قرمز دور یارها میکشه که نشون میده کجا هستن<=================> mat_leafurs 1

 

پر کردن خود کار اسلحه ( + باید سمت چپ باشه و منها برا بی اثر کردن کد ) <=======> +reload

 

میشه تنظیمش کرد تا اون طرف دیوار رو هم زد عدد 0 هم اونو باطل میکنه. <=> mat_measurefillrate 1

 

 

کدهای زیر مربوط به شخصی است که سرور است

 

 

غیر فعال کردن زدن رمز توسط بازیکنان <===========================> sv_cheats 0

 

بستن دوربین بعد از مرگ <===============================> Mp_forcecamera 2

 

کم کردن زمان اولیه <====================================> mp_freeztime 0

 

تنظیم جاذبه زمین <======================================> sv_gravity 11

 

تنظیم تایمر بمب <======================================> mp_c4timer 10

 

یار برای دو طرف<==========================================> bot_add

 

یار فقط برای پلیس <=======================================> bot_add_ct

 

یار فقط برای تروریست <======================================> bot_add_t

 

بازی نا برابر ،1 به 10 <=========================> mp_autobalance 0-----mp_litime 9

 

عوض کردن پول بدون کریت (عدد رو میتونید تغییر بدین) <===============> mp_startmoney 800

 

عوض کردن جاذبه (عدد رو میتونید تغییر بدین) <=======================> sv_gravity 800